خازن های تک فاز CMC

  • ولتاژ نامی ۲۳۰ ولت الی ۵۳۰ ولت
  • ظرفیت نامی از ۰/۸۳ الی ۵ کیلووار
  • مجهز به فیوز قطع اضافه فشار
  • مناسب برای نصب در انواع تابلوها
  • امکان ساخت خازن‌ها با ظرفیت خاص
  • قابلیت استفاده برای جبران سازی تک فاز
  • افزایش طول عمر مفید (خودترمیم)
  • پُر شده با روغن برای تبادل دمایی بالاتر
  • مطابق با استاندارد IEC 60831