خازن‌ها در لحظۀ اتصال به شبکه رفتاری شبیه به اتصال کوتاه دارند که منجر به عبور جریان شدید از آنها می‌شود.

با شارژ خازن و هم‌فاز شدن ولتاژ دو سر آن با شبکه، این جریان شدید به صفر می‌رسد و در ادامه جریان امپدانسی خازن از آن عبور می‌کند.

جریان شدید لحظۀ اتصال خازن به شبکه جریان هجومی (Inrush Current) نامیده می‌شود.

مقدار جریان هجومی عبوری از خازن به ظرفیت آن، مشخصات شبکه و بویژه خازنهای موازی با آن بستگی دارد و می‌تواند تا چند صدبرابر جریان نامی خازن برسد.

بر اساس استاندارد IEC، مقدار مجاز جریان هجومی، صد برابر جریان نامی خازن(100In)است و خازن در طول عمر خود باید بتواند این مقدار از جریان هجومی را تحمل نماید.

خازن‌های شرکت پالایش نیرو با طراحی منحصر به فرد خود قادر است جریان‌های هجومی را تا 350In تحمل نماید که این امر در آزمون‌های درخواستی از لابراتوار VDE آلمان به اثبات رسیده ‌است.