کنتاکتور خازنی

  • مجهز به مقاومت های Pre-insertion (پیش وصل شونده)
    برای محدود کردن جریان هجومی زمان وصل خازن
  • ایمنی و طول عمر بالا و کاهش چشمگیر هزینه تعمیرات
    و نگهداری بانک خازنی
  • مطابق با استاندارد IEC 60947