خازن های مکعبی PCD & FMN

  • ظرفیت نامی از ۲/۵ کیلووار الی ۱۰۰ کیلووار
  • ولتاژ نامی از ۲۳۰ ولت تا ۶۹۰ ولت
  • مجهز به قطع کننده داخلی برای هر یک از المان‌ها
  • استفاده از فیلم متالیزه طرح‌دار (Patterned)
  • برای مقاومت بهتر در برابر جریان هجومی
  • افزایش طول عمر مفید (خودترمیم)
  • قابلیت تعمیر با تعویض المان‌های داخلی
  • مناسب برای نصب درتابلوی طرح سنتی
  • مناسب برای جبرانسازی مستقل (برای بارهای موتوری و بزرگ)
  • مطابق با استاندارد IEC 60831