راکتور فیلتر هارمونیک Detuned Reactors

  • تنوع کامل رنج قدرت خروجی از ۵ تا ۱۲۰ کیلووار
  • مجهز به ترموستات جهت کنترل دمای سیم پیچهای
    داخلی و صدور فرمان آلارم یا Trip
  • مطابق با استاندارد IEC 60289