سکسیونرهای پانتوگراف

  • جریان ۲۰۰۰ و ۳۱۵۰ آمپر
  • ولتاژ ۲۴۵ و ۴۲۰ کیلو ولت
  • تنها سکسیونر پانتوگراف دارای تایپ تست در کشور
  • تحمل جریان اتصال کوتاه تا ۵۰ کیلو آمپر در یک ثانیه
  • کاهش فضای مورد نیاز برای پست های AIS
  • مطابق با استاندارد IEC62271-102